Uutiset 15.02.2019

Puhtaalla työmaalla on helppo hengittää

Puhtausluokka 1 -rakentaminen tekee työmaasta kaikille osapuolille paremman ja turvallisemman paikan työskennellä.

Panostaminen puhtaudenhallintaan varmistaa, että lopputuloksena on terveellinen rakennus, jossa on hyvä asua.

 

Puhtaudenhallinta on nousemassa rakennusalalla entistä tärkeämpään rooliin. Siisti työmaa on rakentajille terveellinen ja turvallinen työskentelypaikka. Tilaaja puolestaan arvostaa kiinteistön siistiä käyttöönottoa ja hyvää sisäilmaa, jossa ilmassa leijaileva rakennuspöly on minimoitu.

 

Nivalassa valmistui juuri uusi tehostettua palveluasumista tarjoava Kestin palvelutalo, jonka rakennustyömaalla noudatettiin puhtausluokka 1 -rakentamisen (P1) vaatimuksia. Puhtaan työmaan kulttuurilla varmistettiin, että ikäihmiset pääsevät asumaan hyvissä terveissä tiloissa.

 

- Puhtaanapito toteutui rakentamisessa erittäin hyvin ja kaikki toimijat lähtivät siihen hyvin matkaan. Tehostetussa palveluasumisessa terveysasiat ovat erittäin tärkeitä, koska kyse on hoitotyöstä ja asiakkaina on ikäihmisiä, joiden koti kiinteistö on, Kiinteistö Oy Kestin toimitusjohtaja Simo Hautamäki kertoo.

 

Hyvä paikka työskennellä ja asua! Hoitajat Tuula Telinkangas ja Minna Arvola kuvassa Kestin palvelutalon asukkaan Sylvi Jussilan kanssa.

Hyvä paikka työskennellä ja asua! Palvelutalon hoitajat Tuula Telinkangas ja Minna Arvola kuvassa Kestin asukkaan Sylvi Jussilan kanssa.

 

Asukkaat pääsivät muuttamaan uuteen rakennukseen vuoden alusta. Hautamäki muistuttaa, että uudisrakennus on kiinteistöyhtiölle iso investointi, eikä vastaavia kohteita rakenneta Nivalaan joka vuosi. Kiinteistöyhtiö halusi siksi tilaajana varmistaa, että rakennus toteutetaan korkealaatuisesti ja tähän avuksi tuli puhtaan työmaan kulttuuri.

 

 

P1-rakentaminen tekee työskentelystä helpompaa ja voi vähentää sairaspoissaoloja

Mahdollisimman puhdas ja pölytön sisäilma työmaalla auttaa rakentajia hengittämään helpommin, eli aiheuttaa vähemmän tukkoisuutta sekä hengitystieoireita.

 

- Uskon, että sairauspoissaolojen määrä vähenee puhtaan sisäilman ansiosta. Lisäksi työmaan turvallisuus paranee puhtaudenhallinnan avulla. Kompastumisvaara pienenee, kun lattiat ovat siistit, Kestin palvelutalon rakennustyömaan vastaava työnjohtaja Tapani Sorvoja Rakennusliike Sorvoja Oy:stä kertoo.

 

Puhtaan työmaan kulttuurissa on lopulta kyse yksinkertaisista asioista.

 

- Roskat ja pölyt on helpointa saada talteen jo syntyhetkellä, mikä myös vähentää siivouksen tarvetta. Myöhemmin roskien kerääminen lattioilta ja pölyjen pyyhkiminen pinnoilta on aina työläämpää, Sorvoja muistuttaa.

 

Lisäksi P1-rakentamisessa pölyävissä työkoneissa käytetään kohdepoistolla varustettuja työkoneita ja riittävän tehokkaita imureita. Imurit tulee olla varustettuna HEPA-suodattimilla.

 

- Ilmanpuhdistukseen käytetään ilmanpuhdistimia, jotka poistavat ilmassa leijuvaa pölyä. Myös tilojen osastoinnilla, alipaineistamisella ja töiden oikea-aikaisella vaiheistamisella on suuri merkitys pölyn leviämisen ehkäisyssä, Sorvoja summaa.

 

Työmaan arki on sujuvampaa, kun tarvittavat materiaalit säilytetään helposti liikuteltavilla alustoilla kuten rullakoissa tai trukkilavoilla, jolloin ne on helppo siirtää seuraavalle työskentelykohteelle.

 

- Työskentelymukavuus ja työn tehokkuus paranevat, kun työmaa on siisti ja hyvässä järjestyksessä. Tiloja ei tarvitse aina ensin tyhjentää ylimääräisistä materiaaleista, jotta sinne mahtuu työskentelemään, Sorvoja kertoo.

 

Iso osa siisteydestä on asenteesta kiinni. Siksi Sorvoja muistuttaa, että työmaan puhtaanapito vaatii jokaiselta työntekijältä oman pienen panostuksen siitä, että hoitaa oman työskentelynsä pölyttömästi ja omat roskat roska-astioihin. Se on pieni vaiva, kun roska-astioita on riittävästi ja helposti saatavilla.

 

- Työntekijöiltä on saatu oikeastaan vain positiivista palautetta siitä, kuinka helppoa työskentely on ollut siisteissä ja puhtaissa tiloissa. Eniten positiivista palautetta on tullut siitä, että ylimääräisten tavaroiden siirtelyä ei ole tarvinnut tehdä ja että tilat ovat heti valmiita seuraavan työvaiheen aloittamiseen. Työmaan hyvä yleinen siisteys kannustaa suorittamaan myös oman työvaiheen puhtaasti. Syntyneet roskat ja pölyt eivät huku vanhoihin roskiin, vaan jäävät hyvin näkyville, Sorvoja kertoo.

 

 

Puhtaan työmaan kulttuuri vaatii kaikilta tekijöiltä sitoutumista

P1-rakentaminen vaatii jokaisen osapuolen sitoutumista puhtaaseen ja pölyttömään työskentelyyn. Oulaisten LVI Oy vastasi Kestin palvelutalon LVIA-töistä ja P1-rakentaminen on ollut yritykselle hyvä toiminnan kehittämisen työkalu, jota aiotaan hyödyntää jatkossakin.

 

- Rakennusmiehet LVI-asentajista laatoittajiin kehuivat, kuinka paljon mukavampaa on olla puhtaalla työmaalla töissä. Seuraavan työvaiheen työt on voitu aloittaa nopeammin, koska tavaroita ei ole jätetty eteen. Homma on ollut koko ajan selkeää ja mielekästä, Oulaisten LVI:n puolesta Joni Simunaniemi summaa.

 

Vaikka P1-rakentamisessa on paljon hyviä puolia, se ei ole vielä läheskään kaikilla työmailla arkipäivää. Ongelmana usein on, että tilaajat ja rakennuttajat eivät osaa vielä vaatia puhtaudenhallinnan huomioonottamista rakentamisaikana.

 

Puhtaudenhallinnan valvonnassa tarkastellaan esimerkiksi työmaan yleistä järjestystä, pölynhallinnan työkaluja, henkilösuojaimia, alipaineistamista ja osastointia, unohtamatta jätehuoltoa ja kierrätystä. Pölylaskeumaa mitataan geeliteippimittarilla rakentamisen eri vaiheissa. Lopussa mitataan vielä pintojen pölypitoisuutta, ennen IV-laitteiden toimintakokeita ja työmaan luovutusta rakennuttajalle tai käyttäjille.

 

Kestin palvelutalossa on panostettu kotoisaan tunnelmaan.

Kestin palvelutalossa on panostettu kotoisaan tunnelmaan.

 

Nivalan Kestin työmaalla puhtaudenhallinnan valvontaa tehneiden Heikki Taanilan ja Antti Pietilän Meranti Siivouspalvelut Ky:stä mielestä P1-rakentamisessa onnistuttiin erinomaisesti.

 

- Puitteet oli järjestetty asianmukaisesti ja kaikki urakoitsijat olivat mukana tekemässä työmaasta puhdasta. Kriittisinä menestystekijöinä voidaan todeta olleen rakennuttajan vaatima P1-puhtaus rakentamisen eri vaiheissa, sitoutuneet pääurakoitsijat ja aliurakoitsijat, kaikkien P1-kouluttaminen, asianmukainen pölynhallinnan kalusto ja keinot sekä työmaan jatkuva seuranta puhtaudenhallinnan näkökulmasta. Saimme myös työmaalla työskenteleviltä hyvää palautetta ilmanlaadusta, Meranti Siivouspalvelut Ky:n konsultti Taanila summaa.

 

P1-puhtausluokka tuo huomattavia etuja rakentamiseen

Puhtaudenhallinnan valvontaa tekevän Meranti Siivouspalveluiden Heikki Taanilan ja Antti Pietilän mukaan tärkein puhtausluokka 1 -rakentamisen etu on ihmisen terveyden varjeleminen. P1-rakentamisen avulla ilma työmaalla on puhtaampi, jolloin rakennuttajien ei tarvitse yskiä ja niistää mustaa työpäivän jälkeen.

 

- Siistillä työmaalla on mukavaa ja tehokkaampaa työskennellä. Järjestys vähentää myös työtapaturmia ja puhtaille pinnoille on hyvä rakentaa. Lika ei pääse alentamaan uusien pintojen käyttöarvoa, eikä jää rakenteisiin kasvualustaksi mikrobeille, Pietilä listaa.

 

Vaikka kuinka siivoaisi valmista rakennusta, sisäilma ei tule puhtaaksi ilman tehokasta rakennusaikaista puhtaudenhallintaa. Rakennuspöly voi Pietilän mukaan laskeutua jopa vuosia, koska se on niin hienojakoista. Tehokkaalla puhtaudenhallinnalla sisäilman laatu on parempi rakennuksen valmistumisen jälkeen.

 

- Rakennuspöly on haitallista, koska pienimmät hiukkaset menevät verenkiertoon asti. Likaisessa ja pölyisessä ympäristössä kärsii ensiksi siellä työskentelevät ja myöhemmin ilmassa olevasta pölystä johtuen tilan käyttäjät, Taanila kertoo.

 

Terveyden lisäksi P1-rakentamisen edut ovat myös taloudellisia. Työtapaturmien väheneminen vähentää sairaspoissaoloja ja helpottaa työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyä.

 

- Kun valmiin rakennuksen pinnat eivät lian takia vaurioidu, ei tule myöskään tarpeettomia ja kalliita uudelleen asennuksia, Taanila muistuttaa.

 

 

Oulaisten LVI kiittää projektiin osallistuneita yrityksiä hyvästä yhteistyöstä

Kiinteistö Oy Kesti

Nivalan Vuokrakodit

Rakennusliike Sorvoja Oy

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Metsä ja Sähkö Esko Mäkelä

Insinööritoimisto MPi Martti Pihlajamaa Oy

Insinööritoimisto JJMC Oy

Audomi Oy

Widelinetekniikka

Tapani Saari Oy

 

Kiitos myös tukkureille, laitetoimittajille ja kaikille niille, jotka jäivät tässä mainitsematta.

 

Artikkelin kuvat on ottanut Paula Tavasti